Woodware Systems EN | RU | LT | ET
Programinės įrangos WOODWARE   Programa „Ganttic“  
 
Woodware

SANDĖLYS IR GAMYBA
Išsami ir konkreti informacija apie produkciją
Lanksti paieška
Apskaitos vienetų nustatymas
Procesais pagrįsta sandėlio ir gamybos apskaita
Dokumentų generavimas
Galingas ataskaitų generatorius

FINANSAI
Faktinė savikaina
Rentabilumas
UŽSAKYMAI
Gamybos planavimas
LANKSTI STRUKTūRA
Nustatoma vartotojo sąsaja
Automatizacija
Brūkšniniai kodai

SANDĖLYS IR GAMYBA

Programinė įranga WOODWARE yra lanksti bei tobulai pritaikyta sandėliavimo ir gamybos valdymui. Todėl visi įmonėje vykstantys gamybiniai procesai atspindimi ir yra matomi šios programinės įrangos dėka. Kiekvienas gaminių pasikeitimas įmonėje vykstančiame gamybos procese atspindimas programinėje įrangoje (sandėlio įrašas). WOODWARE įrangos vartotojas gali susidaryti pilną vaizdą apie tai, kas vyksta kompanijoje esamu momentu arba vyko jau užbaigtuose procesuose, taip pat gauti bet kurias nuo programos naudojimo pradžios sudarytas sandėlio ataskaitas.

Išsami ir konkreti informacija apie produkciją

Produkcijos aprašymai susideda iš įvairių tipų parametrų, kurie nustatomi iš anksto. Produkcijos parametrų skaičius ir jų skirtingų rūšių spektras leidžia gauti labai konkretų aprašymą. Produkcijos aprašymas reikalingas išsamiai jos atsargų apžvalgai atlikti – pagal visus produkcijos parametrus galima gauti sandėlio ataskaitas.

Lanksti paieška

Lanksti paieška leidžia greitai gauti išsamią informaciją apie kompaniją, apie bet kurias esamas atsargas. Be to, į paiešką gali būti įtraukti visi produkcijoje naudojami parametrai, taip pat sandėlio ir gamybos procesų parametrai. Paieška gali būti naudojama inventorizacijai ir esamo laiko ataskaitų sudarymui. Tai leidžia vartotojui lengvai gauti reikalingą informaciją, atspindinčią tik atitinkamų gaminių pozicijų apskaičiuotus rezultatus.

Apskaitos vienetų nustatymas

Fondinėse sąskaitose naudojami keturi nustatomieji vienetai, t.y. medžiagą galima kontroliuoti pagal keturis skirtingus kiekius. Visų kiekių/vienetų pavadinimai nustatomi laisvai, o trims vienetams galima sudaryti kiekio apskaitos formulę. Pagrindiniu apskaitos vienetu galima imti „vienetą“, o kitus tris papildomus vienetus apibrėžti, pavyzdžiui, kaip: m, m² ir m³.

Procesais pagrįsta sandėlio ir gamybos apskaita

Programinės įrangos WOODWARE darbas pagrįstas kompanijos veikla, arba joje vykstančiais procesais. Programinės įrangos procesas aprašo  realius įmonėje vykstančius veiksmus. Per individualius procesus aprašomas pilnas gamybinis procesas, paprastai prasidedantis nuo medžiagų pirkimo ir pasibaigiantis gatavos produkcijos pardavimu. Tarp pirkimo-pardavimo procesų gali būti aprašomi kompanijoje vykstantys procesai, susiję su gamybinėmis operacijomis. Programinės įrangos vartotojas susidaro pilną vaizdą apie kasdienius įmonės procesus ir dalyvaujančias juose medžiagas.

Dokumentų generavimas

Su kiekvienu sandėlio įrašu galima momentaliai generuoti reikalingus dokumentus, tokius, kaip darbo įsakymas, lydraštis /važtaraštis/ priėmimo aktas ir t.t.. Informacijos apimtis ir dokumentų formatas pateiktas šablono forma. Dokumentas-šablonas gali būti naudojamas reikalingų dokumentų sukūrimui. Dokumentai-šablonai gali būti sukurti bet kuria kalba.

Galingas ataskaitų generatorius

Galimų programinės įrangos WOODWARE ataskaitų variantų kiekis siekia šimtus milijardų! Ataskaitos šablonas nustato duomenų rūšis ir pranešimo formatą. Laukai pranešimo duomenims – produkcijos savybės, sandėlio parametrai, gamybos procesas, laikas ir daugelis kitų.  Esant finansiniam moduliui pridedamos išlaidos, kainos, pajamos ir sąnaudos produkcijos vienetui.  Gamybinėse ataskaitose galima gauti tam tikro laikotarpio apžvalgą, kuri pateikiama ir grafine forma.

FINANSAI

Prie sandėlio ir gamybinių ataskaitų galima pridėti piniginę medžiagų ir procesų vertę. Piniginė vertė gali būti pateikta bet kuria valiuta pagal nustatytą kursą.

Faktinė savikaina

Programinė įranga WOODWARE leidžia vykdyti nuolatinį automatinį faktinės savikainos skaičiavimą. Su kiekvienu įrašu apskaitomas žaliavinių medžiagų sunaudojimas. Galima pridėti papildomas išlaidas. Išlaidos gali būti paskirstytos pagal išlaidų straipsnius ir, jei reikia, po įrašo įvedimo – koreguojamos. Išlaidų koregavimas savaime įveda pataisymus sekančiuose įrašuose. Visų darbų išlaidos ir savikaina apskaičiuojamos remiantis aprašytu apskaitos vienetu.

Rentabilumas

Sistema leidžia sukurti įvairias ataskaitas apie parduotą produkciją: nuo gautų už kiekvieną gaminį pajamų, iki įvairių produkcijos grupių ir klientų rentabilumo. Norint atlikti buvusių gamybinių operacijų analizę gamybines išlaidas galima struktūrizuoti.

UŽSAKYMAI

Užsakymų modulis leidžia registruoti gautus užsakymus produkcijai pagaminti. Užsakytos produkcijos gamybai galima rezervuoti sandėlyje turimas medžiagas. Rezervuotas, užsakytas medžiagas ir laisvą sandėlį paprasta ir patogu kontroliuoti tiek realiu rėžimu, tiek ir ataskaitų pagalba. Vartotojas gali surasti ir kontroliuoti užsakymus pagal klientų grupę, statusą, užsakymo datą ir jo terminą.

Gamybos planavimas

Išrašas apie užsakytą produkciją gali būti naudojamas planuojant gamybą.

Lanksti struktūra

Savo struktūros dėka  WOODWARE įranga lengvai pritaikoma įvairioms konkrečioms dalykinėms reikmėms. Ši programinė įranga ne tik suteikia laisvo duomenų laukų ir apskaitos vienetų aprašymo galimybę, bet ir leidžia naudoti įvairius duomenų suvedimo metodus - nuo rankomis atliekamos operacijos iki sprendimų, kuriuose panaudojamas brūkšninis kodas. Plačias pritaikymo galimybes turinčios WOODWARE įrangos funkcionalumą galima dar labiau išplėsti, integruojant į sistemą specifinius užsakovo sprendimus.

Nustatoma vartotojo sąsaja

Duomenų apimtys gali būti pernelyg didelės, kad juos galima būtų įvesti paprastu rankiniu būdu. Todėl šiai programai yra sukurti įvairūs duomenų įvedimo būdai. Be skirtingų įvedimo būdų WOODWARE taip pat galima plačiai naudoti su pritaikytais terminalo sprendimais. Šiuo atveju nuo vartotojo „paslepiama“ visa, kas nereikalinga, ir informacijos dalis gali būti papildomai užfiksuota terminalo nustatymuose. Standartinis WOODWARE turi du skirtingus terminalo sprendimus.

Automatizacija

WOODWARE leidžia automatizuoti duomenų suvedimą. Kaip duomenų šaltinis panaudojama kokia nors kita programinė įranga, brūkšninių kodų nuskaitymo įrenginys ir įvairūs matavimo prietaisai. Kompleksinės WOODWARE programinės įrangos pavyzdžiai: ilgio matuoklis, rąstų nuskaitymo prietaisas ir įvairūs brūkšninių kodų nuskaitymo įrenginiai.

Brūkšniniai kodai

Programa WOODWARE gali būti integruota į įvairius įrenginius ir brūkšninių kodų sistemas. Mūsų klientai naudoja „on-line scanner“ (neautonominį skaitytuvą, palaikantį nuolatinį ryšį su duomenų baze per WiFi tinklą), taip pat nuskaitymo įrenginį, dirbantį autonominiu rėžimu (tam, kad pasikeitimo duomenimis sinchronizacija iš skaitytuvo vyktų tik prisijungus prie kompiuterio). Paruoštiems sprendimams mes siūlome „off-line scanner“ (autonominiam skaitytuvui) tinkančią programinę įrangą.

 

 
KLIENTAI KONTAKTAI

Nilma UAB

Imedeksa UAB

Praslas UAB

JD Product UAB

Almo Hardwood

Balcas

Baltic Connexions

Ha Serv

Nett AS

RPM AS

Trives OÜ

Daugiau klientų...

 
UAB STARKUS

UAB "STARKUS"

apolinaras@starkus.net
+370 611 14448
 

Aitisfera UAB

UAB "AITISFERA"

ofisas@aitisfera.lt
+370 670 51232
 

info@woodwaresystems.eu
www.woodwaresystems.eu
 

Teirautis papildomos informacijos

 
Elektroninis paštas
Kontaktinė informacija